Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán hay dành cho những người có IQ trên 130

Thấy bảo là chỉ những người có IQ trên 130 thì mới giải được bài toán này. Bài toán điền số phù hợp với quy luật vào dấu ?.

Nội dung bài toán như sau:

Bài toán hay dành cho những người có IQ trên 130

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán