45+36=103: Bài toán này đúng hay sai?

65

Cho bài toán dưới đây. Theo các bạn thì 45+36=103 là phép tính đúng hay sai? Cùng thảo luận nhé.

45+36=103: Bài toán này đúng hay sai?

Gợi ý: Đúng

Phép tính này chỉ có dân IT mới hiểu, kiểu cộng này là kiểu cộng 8-bit data.

Giới hạn số chỉ từ 0 đến 7 (tức là không có số 8 và 9).

Vì vậy: 5 + 6 = 13 (ghi 3 nhớ 1), tiếp theo 4 + 3 + 1 = 10

Tổng cộng là 103