Câu đố mừng năm mới về sự kỳ diệu của 2018

57

Mừng năm mới, tác giả Alex Bellos của The Guardian giới thiệu câu đố thú vị liên quan con số 2018. Nó thử thách độ nhạy bén của người giải với các phép tính.

Câu đố này liên quan hoạt động đếm ngược chờ thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Căn cứ vào đó, Alex đưa ra thử thách sau:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 2018.

Câu đố mừng năm mới về sự kỳ diệu của 2018
Chúc mừng năm mới 2018

Nhiệm vụ của người giải là điền các phép tính +, -, x, : vào giữa các số tự nhiên từ 10 đến 1 để hoàn thiện phương trình trên. Người giải được phép sử dụng thêm dấu đóng mở ngoặc tại bất kỳ vị trí nào.

Ví dụ, họ có thể mở đầu bằng (10 – 9) x 8 hay 10 x (9 + 8).

Đương nhiên, câu đố này không chỉ có một đáp án. Bạn tìm ra bao nhiêu cách điền phép tính hợp lý?