Bài toán gà đẻ trứng, tưởng dễ mà không dễ chút nào

41

Các bạn thử giải bài toán gà đẻ trứng dưới đây xem, không biết bao nhiêu người sẽ giải đúng đây.

Đề bài như sau:

Nếu 1,5 con gà đẻ được 1,5 quả trứng trong mỗi một ngày rưỡi. Vậy một nửa tá con gà sẽ sinh được bao nhiêu quả trứng trong vòng 6 ngày?

Bài toán gà đẻ trứng, tưởng dễ mà không dễ chút nào