Hình nào đưa vào ô còn trống cho hợp lí?

36

Theo các bạn thì hình nào trong số bốn hình a, b, c, d đưa vào trong ô trống thì hợp lý nhất?

Hình nào đưa vào ô còn trống cho hợp lí?