Số nào đây nhỉ ? 5, 7, 9 hay 12

32

Các bạn thử suy nghĩ xem là số nào thì điền vào dấu ? là thích hợp nhất trong các số 5, 7, 9, 12. Nghĩ đi rồi comment bên dưới nhé.

Số nào đây nhỉ ? 5, 7, 9 hay 12