Bài toán tính lãi bán bò gây tranh cãi

43

Cả tuần vừa qua, mạng xã hội bỗng dưng bị chia rẽ nội bộ khi xuất hiện bài toán lớp 3 tưởng cực dễ nhưng lại khó không ngờ.

Đề bài cho biết: Mua con bò 10 triệu, bán 12 triệu xong lại mua con bò với giá 15 triệu rồi bán 17 triệu. Hỏi người đó lời hay lỗ bao nhiêu?

Các bạn thử sức mình giải bài toán trên nhé.