Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bạn có thể điền số mấy vào dấu? Để hợp lôgic nhất?

Thử xem ai có thể điền vào dấu ? trong hình dưới đây. Đáp án là một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bạn có thể điền số mấy vào dấu? Để hợp lôgic nhất?

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán