Hãy điền một số còn thiếu và giải thích

33

Câu này khó quá các bạn ơi. Điền một số còn thiếu vào dấu hỏi chấm và giải thích tại sao lại điền số đó nhé các bạn.

Các số: 0 | 2 | 3 | 5 | ? | 8 | 9

Comment đáp án bên dưới nhé.