Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán cắt hình thành 3 miếng để ghép lại thành một hình vuông

Bài toán này đưa ra câu hỏi làm thế nào để cắt hình dưới đây thành 3 miếng để ghép lại thành một hình vuông với điều kiện không bỏ đi ô nào cả.

Bài toán cắt hình thành 3 miếng để ghép lại thành một hình vuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán