Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

2 câu đố mẹo đơn giản

Các bạn thử giải 2 câu đố mẹo này xem có giải được không nào?

Câu số 1: Có 30 cái chai, 1 người bắn súng bắn hư tai các chai hỏi còn lại bao nhiêu chai?

Câu số 2: Một người lính đi đằng trước ba người lính đi đằng sau. Hỏi có mấy người lính?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán