2 câu đố mẹo đơn giản

39

Các bạn thử giải 2 câu đố mẹo này xem có giải được không nào?

Câu số 1: Có 30 cái chai, 1 người bắn súng bắn hư tai các chai hỏi còn lại bao nhiêu chai?

Câu số 2: Một người lính đi đằng trước ba người lính đi đằng sau. Hỏi có mấy người lính?