Bài toán mắc võng trên cây sao cho đủ

41

Có một bạn gửi cho Baitoan.com bài toán như sau: Có 6 cái cây mà có tới 12 cái võng, làm sao để mắc được đủ số võng đó.

Lưu ý là các võng không mắc chồng chéo nhau. Bạn cũng đừng nghĩ đến việc bẻ cây ra nhé!

Các bạn giải hộ admin với nhé.