Thử tài giải toán với vòng quay bánh xe đạp

50

Bài toán được trích từ đề thi Kangaroo năm 2014, dành cho học sinh từ 11 tuổi trở lên. Nội dung đề bài như sau:

Một chiếc xe như hình dưới đây có chu vi bánh xe lớn là 4,2 m, chu vi bánh xe nhỏ là 0,9 m. Tại một thời điểm, van của 2 bánh xe đều ở vị trí thấp nhất xe đạp lăn bánh. Hỏi sau bao nhiêu mét hai van sẽ lại cùng trở về vị trí thấp nhất lần đầu tiên?

Thử tài giải toán với vòng quay bánh xe đạp