Bài toán điền số lớp 5 có thể khiến người lớn bối rối

56

Với yêu cầu tìm 12 phương án mà không có sự trợ giúp của máy tính cầm tay, bạn phải vận dụng kỹ năng phán đoán và tính nhẩm.

Đây là bài toán lớp 5 do Việt Nam đề nghị trong phần thi đồng đội cuộc thi “Thách thức các nhà Toán học tương lai”, tổ chức tại Malaysia từ ngày 8 đến 11/12.

Đề bài: Điền các số từ 1 đến 9 không được lặp lại vào 9 ô trống để nhận được một phép tính đúng với kết quả là 2017. Bạn hãy đưa ra 12 phương án điền số khác nhau.

Bài toán điền số lớp 5 có thể khiến người lớn bối rối-1