Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số quyển truyện của thư viện – Toán nâng cao tiểu học

Bài toán: Đầu năm học, thư viện trường Tiểu học Ngọc Vân đã được cấp một số quyển truyện và đã phát cho các khối lớp mượn. Khối Năm mượn 1/3 số quyển truyện và thêm 24 quyển. Khối bốn mượn 1/3 số quyển truyện và thêm 8 quyển. Khối Ba mượn số quyển truyện bằng 2/3 số quyển truyện mà khối Nam mượn. Hỏi thư viện trường đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

(Thân Luyến – Trường TH Ngọc Vân, Tân Yến, Bắc Giang)

Lời giải:

Số truyện khối 3 mượn là: 2/3 x 1/3 = 2/9 (số truyện)

Thêm 24 x 2/3 = 16 (quyển)

Số quyển truyện mà các khối mượn thêm là:

24+8+16=48 (quyển)

Phân số chỉ 48 quyển truyện là:

1 – (1/3 + 1/3 + 2/9) = 1/9 (số truyện)

Thư viện nhà trường được cấp là:

48 : 1/9 = 432 (quyển)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán