Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán khó tiểu học: Hỏi khi nào cả 3 bạn sẽ lại gặp nhau tiếp?

Bài toán: Hôm nay 3 bạn An, Hoà , Bình đã gặp nhau ở sân đá bóng. An cứ 2 ngày lại đi đá bóng, Hoà 4 ngày, Bình là 5 ngày. Hỏi khi nào cả 3 bạn sẽ lại gặp nhau tiếp. Biết rằng họ ở sân bóng cùng khoảng thời gian trong ngày.

Xem đáp án (click):

Hướng dẫn giải:
Ngày gặp nhau tiếp theo của 3 bạn sẽ phải thoả mãn điều kiện là số nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho 2, 4 và 5.
Số nhỏ nhất chia hết cho 2, 4 và 5 sẽ chia hết cho 4 x 5 = 20
Vậy ngày tiếp theo ba bạn gặp nhau ở sân là sau 20 ngày nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán