Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm ngôi nhà cho các con vật – Toán tiểu học

Nội dung: Những con vật nhỏ  bên phải nên ở trong ngôi nhà nào ? Hãy dựa vào lời nói của chúng để tìm ra ngôi nhà cho chúng, sau đó hãy viết kí hiệu chữ lên ngôi nhà.

Bài toán tìm ngôi nhà cho các con vật - Toán tiểu học

Updated: 07/08/2018 — 8:53 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán