Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Tìm 3 số có tích là 210, tổng là 18

Nội dung bài toán: Tìm 3 số biết Tích của 3 số đó là 210 và tổng của ba số 18. Tìm số lớn nhất?

Xem đáp án (click):

Ta có:
210 = 2 x 3 x 5 x 7 = 6 x 5 x 7
Mà 6 + 5 + 7 = 18
=> 3 số cần tìm là 5, 6 và 7
Số lớn nhất là 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán