Giải bài toán: Từ 1 đến 100 xuất hiện bao nhiêu lần chữ số sáu

15

Có một em học sinh hỏi: Thầy cô cho em hỏi từ 1 đến 100 xuất hiện bao nhiêu lần chữ số sáu ạ? Vậy đáp án là mấy vậy mọi người?

Và dưới đây là lời giải của các thầy cô trên facebook:

Quy Duong Số 6 xuất hiện ở hàng đơn vị 10 lần, hàng chục 10 lần. Vậy có 20 chữ số 6

Thu Ha Tran Xét 1 đến 9: chữ số 6 xuất hiện 1 lần
Xét 10 đến 99 có
+ a6: 9 số (không tính số 0)
+ 6a: 10 số
Tổng: 1 + 9 + 10 = 20.

Vậy đáp án của bài toán là xuất hiện 20 chữ số sáu từ 1 tới 100.