Bài toán tìm số tự nhiên lớp 5

14

Trong các dạng toán tiểu học thì dạng toán tìm số tự nhiên là dạng toán mà có nhiều bài toán khó nâng cao.

Bài toán dưới đây là một ví dụ:

Khi chia 886 cho 1 số tự nhiên ta được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số tự nhiên đó?

Các em giải bằng cách comment ngay bên dưới đáp án nhé.