Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm chiều dài cuộn vải – Toán nâng cao lớp 5

Bài toán: Một cửa hàng bán 1/4 cuộn vải với giá 80 nghìn một mét thì lãi 900 nghìn đồng. Ngày hôm sau cửa hàng bán 5/9 cuộn vải còn lại với giá 90 nghìn một mét thì lãi 2 triệu đồng. Hỏi cuộn vải dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

Sau ngày đầu thì còn lại

1 – 1/4 = 3/4 cuộn vải

Ngày hôm sau bán được

5/9 x 3/4 = 5/12 cuộn vải

Nếu bán tất với giá 80 000/mét thì lãi

900 000 : 1/4 = 3 600 000đ

Nếu bán tất với giá 90 000/mét thì lãi

2 000 000 : 5/12 = 4 800 000đ

Cửa hàng có số mét vải là

( 4 800 000 – 3 600 000 ) : ( 90 000 – 80 000 ) = 120 mét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán