Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tính số gà mái, gà trống – Toán nâng cao lớp 5

Bài toán: Nhà An có số gà mái nhiều gấp 6 lần số gà trống. An nhẩm tính rằng nếu có thêm 5 con gà trống nữa thì số gà trống sẽ bằng 1/4 số gà mái. Tính gà mái và gà trống của nhà An.

Lời giải:

Ban đầu số gà trống bằng 1/6 số gà mái

Lúc sau số gà trống bằng 1/4 số gà mái

Vậy phân số chỉ 5 con gà mái là: 1/4 – 1/6 = 1/12 con

Số con gà mái là: 5 : 1/12 = 60con

Số gà trống là: 60 : 6 = 10 con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán