Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán tìm số bóng đèn mỗi loại – Toán nâng cao lớp 5

Bài toán: Anh An mua hai loại bóng đèn hết 62000 đồng. Loại nhỏ giá 5000/bóng, loại lớn giá 8000 đồng/bóng. Nếu đổi số bóng loại nhỏ thành loại lớn và đổi số bóng loại lớn thành loại nhỏ thì phải trả thêm 6000 đồng. Hỏi anh An đã mua mấy bóng đèn mỗi loại?

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Giá 1 bóng lớn nhiều hơn giá 1 bóng nhỏ là:
8000-5000 = 3000 đồng
Số bóng lớn mua ít hơn số bóng nhỏ là:
6000:3000 = 2 bóng
Mua 2 bóng lớn thì hết số tiền là:
8000 x 2 = 16000 đồng
Nếu mua thêm 2 bóng lớn thì số tiền phải trả là:
62000 + 16000 = 78000 đồng
Mua 1 bóng nhỏ và 1 bóng lớn hết số tiền là:
5000+8000=13000 đồng
Số bóng nhỏ là:
78000:13000 = 6 bóng
Số bóng lớn là:
6-2=4 bóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán