Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài tập cộng trừ trong phạm vi 3

Những bài tập dưới đây dành cho các bé học cộng trừ trong phạm vi tới 3. Rất tốt cho tư duy của bé.

Bài tập cộng trừ trong phạm vi 3

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán