Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài tập đánh dấu vào ô có số lượng cho trước, nối hình

Bài tập đánh dấu vào ô có số lượng cho trước, nối hình dành cho các bé lớp mầm (3-4 tuổi). Bài tập này rất tốt cho tư duy nhận biết của các bé.

1. Bé hãy đánh dấu x vào ô Ο có số lượng là 1

Bài tập đánh dấu vào ô có số lượng cho trước, nối hình

2. Bé hãy nối hình với số tương ứng

Bài tập đánh dấu vào ô có số lượng cho trước, nối hình-1

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán