Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài tập nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với số gà con sẽ nở

Bài tập nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với số gà con sẽ nở là bài toán dành cho các bé lớp chồi. Bố mẹ hướng dẫn con một trứng sẽ nở ra một gà.

Bài tập nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với số gà con sẽ nở

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán