Bài toán điền các số theo thứ tự cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1

15

Nội dung của bài toán điền các số theo thứ tự dưới đây được dành cho các bé chuẩn bị vào lớp 1. Đề bài là “Em hãy bổ sung các chữ số vào ô trống theo thứ tự từ 1 tới 20”.

Bài toán điền các số theo thứ tự cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1