Bài toán điền số còn thiếu vào ô trống cho trẻ 5 tuổi

13

Bài toán điền số còn thiếu vào ô trống dưới đây được dành cho trẻ 5 tuổi, giúp trẻ tăng cường khả năng học toán, chuẩn bị cho năm học lớp 1.

Bài toán điền số còn thiếu vào ô trống cho trẻ 5 tuổi

Bố mẹ có thể đưa ra những bài tương tự để bé rèn luyện thêm.