Giúp trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với Toán qua hình vẽ

18

Để giúp trẻ trong độ tuổi từ 5 – 6 tuổi làm quen với Toán, Baitoan.com chia sẻ hình vẽ dưới đây. Các thấy cô, bố mẹ nên hướng dẫn trẻ quan sát để làm bài.

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
• Quan sát trình tự sắp xếp của các hình trên từng hàng và chọn một hình ở cột bên phải cho phù hợp với cách sắp xếp đó.
• Nối hình đó với vị trí số 4 trên mỗi hàng để có trình tự sắp xếp phù hợp.

Giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với Toán qua hình vẽ