Bài tập cộng trừ trong phạm vi 4 dành cho bé lớp lá

107

Các bé sẽ được làm các bài toán cộng trừ trong phạm vi 4 bằng cách thực hiện các bài tập dưới đây.

Bố mẹ hãy gợi ý cho các bé hướng giải bài toán.

Bài tập cộng trừ trong phạm vi 4 dành cho bé lớp lá