Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán có bao nhiêu cái bắt tay

Bài toán: Có 5 người bạn lâu ngày gặp nhau. Tất cả đều bắt tay với những người còn lại 1 lần. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Giải:

Người thứ nhất bắt tay với 4 người còn lại ->  4 cái bắt tay

Người thứ hai bắt tay với 3 người còn lại (đã tính cái bắt tay với người thứ nhất) ->  3 cái bắt tay

Người thứ ba bắt tay với 2 người còn lại (đã tính cái bắt tay với người thứ hai và thứ ba) ->  2 cái bắt tay

Người thứ ba bắt tay với 1 người còn lại (đã tính cái bắt tay với người thứ hai, thứ ba và thứ tư) ->  1 cái bắt tay

Người thứ tư đã bắt tay với 4 người còn lại (tính ở trên)

Vậy có tất cả: 4 + 3 + 2 + 1 =10 cái băt tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán