Bài tập tô màu theo số lượng con vật

120

Bé đọc chữ số trên lưng con ngựa và trên đầu con trâu rồi tô màu các con vật ở mỗi nhóm theo đúng số lượng đó.

Bài toán dành cho bé lớp mầm (3-4 tuổi).

Bài tập tô màu theo số lượng con vật