Bé thực hiện bài tập tô màu đỏ

57

Hỏi bé quả cà chua màu gì. Nếu bé trả lời là màu đỏ thì bảo bé tô màu đỏ vào hình mà con thích. Sau đó gọi tên hình.

Bé thực hiện bài tập tô màu đỏ