Ngoài lề

Bài toán trắc nghiệm IQ khó

529

Nội dung bài toán như sau: Điền kết quả hợp lý nhất vào dấu hỏi chấm trong hình dưới đây:

Bài toán trắc nghiệm IQ khó
Có các phương án lựa chọn:

A. 16

B. 60

C. 17.

D. 70

E. 15

F. 50

Đáp án (nếu như không giải được thì click vào đây nhé)

Ngoài lề

Bài toán IQ với các chữ cái

423

Dưới đây là 4 bài toán với các chữ cái. Nội dung của các bài toán là điền chữ cái vào dấu hỏi chấm sao cho phù hợp với quy luật.

Bài toán 1:

Bài toán IQ với các chữ cái

Bài toán 2:

Bài toán IQ với các chữ cái-1

Bài toán 3:

Bài toán IQ với các chữ cái-2

Bài toán 4:

Bài toán IQ với các chữ cái-3

Ngoài lề

Chọn hình khác nhất trong các hình A, B, C, D, E

163

Trong các hình cho dưới đây A, B, C, D, E các bạn hãy chọn ra hình khác nhất trong số đó. Trả lời bằng cách comment bên dưới nhé.

Chọn hình khác nhất trong các hình A, B, C, D, E

Ngoài lề

Bạn hãy điền hình vẽ thích hợp vào dấu ?

520

Các bạn có thấy những hình vẽ dưới đây không?, hãy tìm hình vẽ thích hợp rồi điền vào dấu ? nhé.

Bạn hãy điền hình vẽ thích hợp vào dấu ?