Toán lớp 9

Ví dụ chứng minh BĐT bằng phương pháp hệ số bất định UCT

26/05/2022 09:53 192

Phương pháp hệ số bất định tên tiếng Anh là Undefined Coeffient Technique (viết tắt là UCT) được dùng để chứng minh bất đẳng thức.

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1

27/04/2022 11:00 259

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1 Giải: Khảo sát hàm số y = -3x + 1 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -3<0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1 y = -3x + 1. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1

27/04/2022 09:00 254

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1 Giải: Khảo sát hàm số y = 3x + 1 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 3>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1 y = 3x + 1. x […]

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5

26/04/2022 19:00 236

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 5 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5 y = -x + 5. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 5

26/04/2022 17:00 244

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 5 Giải: Khảo sát hàm số y = x + 5 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = x + 5 y = x + 5. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 4

26/04/2022 15:00 250

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 4 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 4 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 4 y = -x + 4. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 4

26/04/2022 13:00 241

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 4 Giải: Khảo sát hàm số y = x + 4 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = x + 4 y = x + 4. x […]

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2

26/04/2022 11:00 207

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 2 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2 y = -x + 2. x […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề