Toán lớp 9

5 cách giải cho một bài toán hình khó thi HK1 lớp 9

01/12/2022 07:00 5

5 cách giải cho một bài toán hình học khó phần đường tròn thi hết học kì 1 Toán lớp 9 được chia sẻ bởi cô Thanh Loan.

Bài toán chứng minh lượng giác cot A + cot B + cot C ≥ √3

27/11/2022 09:00 27

Bài toán: Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF. Chứng minh cot A + cot B + cot C ≥ √3. Giải:

Giải bài toán tìm max min thỏa mãn điều kiện cho trước

28/10/2022 09:00 105

Bài toán: Cho $x, y \in \mathbb{Q}$ thỏa mãn $21 x^2-36 x y+44 y^2 \leq 27$. Tìm max min của $A=x+2 y$. Giải: Vì $A = x + 2y$ nên $2y = A – x$. Ta viết lại biểu thức ban đầu: $\begin{array}{c} 21{x^2} – 18x\left( {A – x} \right) + 11{\left( {A – x} […]

Ví dụ chứng minh BĐT bằng phương pháp hệ số bất định UCT

26/05/2022 09:53 447

Phương pháp hệ số bất định tên tiếng Anh là Undefined Coeffient Technique (viết tắt là UCT) được dùng để chứng minh bất đẳng thức.

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1

27/04/2022 11:00 512

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1 Giải: Khảo sát hàm số y = -3x + 1 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -3<0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1 y = -3x + 1. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1

27/04/2022 09:00 497

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1 Giải: Khảo sát hàm số y = 3x + 1 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 3>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1 y = 3x + 1. x […]

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5

26/04/2022 19:00 446

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 5 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5 y = -x + 5. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 5

26/04/2022 17:00 485

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 5 Giải: Khảo sát hàm số y = x + 5 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = x + 5 y = x + 5. x […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề