Toán lớp 6

34 bài toán tính tổng phân số nâng cao có hướng dẫn giải

13/11/2021 09:00 4388

Hướng dẫn học sinh lớp 6 học lực khá giỏi làm dạng bài tập Tính tổng phân số nâng cao.

Bài toán chia hết nâng cao lớp 6 có lời giải

12/11/2021 09:00 2231

Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải dạng toán chia hết nâng cao qua bài tập có lời giải chi tiết dễ hiểu.

27 bài ôn thi học kì 1 môn Toán 6

11/11/2021 09:00 1998

Các bài toán lớp 6 ôn thi học kì 1 bao gồm cả số học và hình học giúp học sinh chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra HK1 sắp tới.

Một số bài toán tìm Tập hợp, Bội chung

10/11/2021 09:00 2091

Bài 1: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng: a, BCNN (60;280)       b, BCNN(84;108)                   c, BCNN(13;15)         d, BCNN(10;12;15) Bài 2: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng: a, BCNN(8;9;11)        b, BCNN(24;40;168)              c, BCNN(40;52)         d, BCNN(42;70;180) Bài 3: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng: a, BCNN(770;220)     […]

Một số bài toán tìm Tập hợp, Ước chung

09/11/2021 09:00 1825

Bài 1: Tìm các tập hợp sau: a, ƯCLN (12;30)                     b, ƯCLN (8;9)                        c, ƯCLN (8;12;15)      d,ƯCLN (24;16;8 ) Bài 2: Tìm các tập hợp sau: a, ƯCLN (56;140)                   b, ƯCLN (24;84;180)              c, ƯCLN (60;180)       d,ƯCLN (15;19) Bài 3: Tìm các tập hợp sau: a, ƯCLN (16;80;176)             b, ƯCLN (18;30;77)               c, ƯCLN […]

Một số bài toán tính nhanh cơ bản cho học sinh lớp 6

06/11/2021 09:00 2141

Bài 1: Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất. a/ 67 + 135 + 33 b/ 277 + 113 + 323 + 87 ĐS: a/ 235                      b/ 800 Bài 2: Tính nhanh các phép tính sau: a/ 8 . 17 . 125 b/ 4 . 37 . 25 ĐS:  a/ 17000                 b/ […]

Các bài toán tính tổng theo quy luật ở mức độ cơ bản lớp 6

05/11/2021 09:00 1960

Với các bài toán tính tổng theo quy luật ở mức độ cơ bản ta thường dùng kĩ thuật nhóm số hạng sao cho mở mỗi nhóm tổng các số hạng đều bằng nhau.

Bài toán so sánh tổng dãy số với 1

13/04/2021 10:17 2314

Bài toán: So sánh B với 1 biết: $ \displaystyle B=\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}+\ldots +\dfrac{1}{{17}}$ Giải: Ta có: $ \displaystyle \dfrac{1}{5}>\dfrac{1}{{10}};\,\,\dfrac{1}{6}>\dfrac{1}{{10}};\,\,\dfrac{1}{7}>\dfrac{1}{{10}};\,\,\dfrac{1}{8}>\dfrac{1}{{10}};\,\,\dfrac{1}{9}>\dfrac{1}{{10}}$ ⇒ $ \displaystyle \dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}+\,\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9}>\dfrac{5}{{10}}=\dfrac{1}{2}$  (1) $ \displaystyle \dfrac{1}{{10}}+\dfrac{1}{{11}}+\dfrac{1}{{12}}+\dfrac{1}{{13}}+\dfrac{1}{{14}}>\dfrac{5}{{15}}=\dfrac{1}{3}$  (2) $ \displaystyle \dfrac{1}{{15}}+\dfrac{1}{{16}}+\dfrac{1}{{17}}>\dfrac{3}{{18}}=\dfrac{1}{6}$  (2) Cộng 2 về của (1), (2) và 3 ta được: $ \displaystyle \dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}+\ldots +\dfrac{1}{{17}}>\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}=1$ Vậy B > 1.

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề