Toán lớp 4

Bài toán tìm số bị chia và thương

15/10/2021 09:27 29

Bài toán: Tìm số bị chia và thương của một phép chia có dư mà số bị chia là 6784, các số dư lần lượt là 21, 11 và cuối cùng là 22. Giải: Số bị chia có bốn chữ số, phép chia có ba lần số dư nên số chia là số có hai […]

Kim giờ và kim phút gặp nhau bao nhiêu lần?

09/10/2021 10:24 80

Bài toán: Bây giờ là 6 giờ sáng. Hỏi đến 6 giờ tối cùng ngày kim giờ và kim phút gặp nhau mấy lần? Lời giải: Ta thấy: Trong 1 giờ kim phút quay được 1 vòng đồng hồ thì kim giờ quay được 1/12 vòng đồng hồ. Như vậy trong 1 giờ kim phút […]

Bài toán trung bình cộng nâng cao lớp 4

07/11/2020 10:01 36

Bài toán: Số trung bình cộng của 5 số là 60. Số thứ năm gấp đôi số thứ tư, số thứ tư bằng trung bình cộng của ba số đầu tiên. Tìm số thứ tư và số thứ năm. Hướng dẫn giải: Vẽ sơ đồ coi trung bình cộng của 3 số đầu là 1 […]

Hỏi có tất cả bao nhiêu bao gạo?

09/10/2020 05:59 36

Bài toán: Nếu chuyển các bao gạo loại 8kg sang các bao gạo loại 10kg thì số bao gạo loại 10kg ít hơn số bao gạo loại 8kg là 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao gạo? Giải: Nhận xét: Đây là bài toán nâng cao lớp 4, 5. Có thể giải theo […]

Có bao nhiêu bài kiểm tra tiếng Anh trong năm?

05/10/2020 15:19 34

Bài toán: Nhờ các thầy cô giải giúp em bài toán lớp 4 sau: Bạn Nam cần phải đạt 100 điểm tuyệt đối ở bài kiểm tra tiếng Anh cuối cùng trong năm để điểm trung bình cộng từ 84 lên 86 điểm. Hỏi có bao nhiêu bài kiểm tra tiếng Anh trong năm? Giải: […]

Giải bài toán trung bình cộng 2 mức độ lớp 4

02/10/2020 06:12 27

MỨC ĐỘ 1: Bài toán 1: Cho các số 15; 78; 194; 361;152. Tìm trung bình cộng của các số đó. Giải: Trung bình cộng của 5 số là: (15+78+194+361+152): 5= 140 Đáp số: 140 Tóm lại: TBC = tổng : số số hạng MỨC ĐỘ 2: Bài toán 2: Tìm 3 số lẻ liên […]

Bài toán về phép chia với số dư – Toán nâng cao lớp 4

01/10/2020 10:10 36

Bài toán 1: a, Một phép chia có số chia bằng 57, số dư bằng 24. Hỏi phải bớt đi ở số bị chia ít nhất bao nhiêu đơn vị để được phép chia hết. Khi đó thương thay đổi thế nào? Giải: Phép chia có số dư là 24 . Muốn phép chia trở […]

Giải bài toán tính tuổi lớp 4 cơ bản

22/09/2020 16:25 31

Hướng dẫn giải bài toán tính tuổi cơ bản trong chương trình Toán lớp 4. Trước tiên là dạng bài tập cho biết Hiệu và Tỉ số tuổi của hai người. Tiếp theo là dạng bài tập cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người.

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề