Toán lớp 3

Các dạng toán tính tuổi lớp 3 thường gặp

21/08/2022 09:53 1508

Các bài toán tính tuổi ở lớp 3 có thể phân ra làm 3 dạng toán thường gặp như sau: Tuổi hiện nay, Tuổi trước đó và Tuổi sau đó.

Bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

10/01/2022 10:32 1941

Bài toán: Mẹ 36 tuổi, tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ? Giải: Tuổi con là: 36×1/6=6 (tuổi) Mẹ hơn con là: 36-6=30 (tuổi) Tuổi mẹ sau khi gấp 3 lần tuổi con là: 30÷(3-1)×3=45 (tuổi) Vậy sau 45-36=9 năm nữa thì tuổi mẹ gấp […]

Làm thế nào để lấy ra đúng 1kg gạo?

04/11/2021 09:00 2136

Bài toán: Có một cân ở 2 đĩa, một quả cân 2kg và 1 bao gạo nặng 5kg. Làm thế nào để lấy ra đúng 1kg gạo? Nêu cách làm. Giải: Lần 1: Đặt quả cân ở một bên, đổ gạo cho thăng bằng ta có 2 kg gạo, phần gạo còn lại là 3kg […]

Thứ Năm cuối cùng của tháng Mười là ngày bao nhiêu?

03/11/2021 09:00 2114

Bài toán: Biết tháng Mười có 31 ngày. Nếu thứ Năm đầu tiên của tháng 10 là ngày 4, thì thứ Năm cuối cùng của tháng Mười là ngày bao nhiêu? Giải: *Chú ý: Các ngày thứ Năm trong 1 tháng cách nhau 7 ngày. Các ngày thứ Năm trong tháng Mười là: 4, 11, […]

Chuồng nào có nhiều gia cầm hơn ?

01/11/2021 09:00 1892

Bài toán: Nhà bác Thuần có tất cả 10 con gồm bốn loại: gà, vịt, ngan, ngỗng. Số con gà nhiều nhất, số con vịt ít nhất và không có hai loại gia cầm nào có số con bằng nhau. Bác Thuần chỉ có hai chuồng nên đã nhốt chung gà và vịt vào một […]

Giải một số bài toán trồng cây lớp 3

25/09/2021 16:21 2372

Hướng dẫn học sinh lớp 3 giải dạng toán trồng cây qua các bài tập có lời giải. Trước tiên các em cần nắm được lý thuyết chung về dạng toán trồng cây. – Nếu trồng cây ở cả hai đầu đường thì: số cây = số khoảng cách + 1 – Nếu không trồng […]

Giải bài toán tính số số hạng lớp 3

13/09/2021 14:27 2446

Baitoan.com hướng dẫn học sinh lớp 3 giải một số bài toán tính số số hạng có quy luật qua những ví dụ có lời giải chi tiết dễ hiểu.

Giải bài toán nâng cao có lời văn lớp 3

03/09/2021 21:18 2149

Bài toán: Tổng số sách ở 2 ngăn là 98 cuốn. Nếu chuyển 8 cuốn sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách ngăn trên gấp 6 lần số sách ngăn dưới. Tìm số sách mỗi ngăn lúc đầu. Giải: Tổng không đổi (chỉ chuyển ngăn ngắn dưới lên ngăn trên) . Coi […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề