Toán lớp 3

Giải một số bài toán trồng cây lớp 3

25/09/2021 16:21 64

Hướng dẫn học sinh lớp 3 giải dạng toán trồng cây qua các bài tập có lời giải. Trước tiên các em cần nắm được lý thuyết chung về dạng toán trồng cây. – Nếu trồng cây ở cả hai đầu đường thì: số cây = số khoảng cách + 1 – Nếu không trồng […]

Giải bài toán tính số số hạng lớp 3

13/09/2021 14:27 62

Baitoan.com hướng dẫn học sinh lớp 3 giải một số bài toán tính số số hạng có quy luật qua những ví dụ có lời giải chi tiết dễ hiểu.

Giải bài toán nâng cao có lời văn lớp 3

03/09/2021 21:18 50

Bài toán: Tổng số sách ở 2 ngăn là 98 cuốn. Nếu chuyển 8 cuốn sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách ngăn trên gấp 6 lần số sách ngăn dưới. Tìm số sách mỗi ngăn lúc đầu. Giải: Tổng không đổi (chỉ chuyển ngăn ngắn dưới lên ngăn trên) . Coi […]

Bài toán điền số thích hợp vào ô trống lớp 3

25/07/2021 10:14 63

Bài toán 1: Điền số thích hợp vào ô trống trong sơ đồ cho dưới đây. Hướng làm: Chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải, nhớ lại bảng nhân chia lớp 3 đã học để làm. Bài giải: 2 gấp 8 lần ⇒ 2 x 8 = 16, điền 16, 16 […]

Giải bài toán tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 3

19/07/2021 10:15 26

Bài toán: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 37 x 18 – 9 x 14 + 100 b) 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5 c) 52 + 37 + 48 + 63 Giải: a) 37 x 18 – 9 x 14 + 100 = 37 x 2 x 9 […]

Một số bài toán tính nhanh cơ bản và nâng cao lớp 3

27/06/2021 09:55 47

Dưới đây là một số bài toán tính nhanh có lời giải mà Baitoan.com gửi tới các em học sinh. Chúc các em học tốt. Bài 1: Tính nhanh: a) 323 + 677 + 92 + 108 b) 167 + 355 + 345 + 133 Bài 2: Tính nhanh: a) 997 + 18 b) 999 […]

Giải bài toán tìm ngày và thứ nâng cao lớp 3

11/01/2021 16:25 40

Bài toán : Ngày 6 tháng 7 là thứ ba. Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy ? Giải: Nhớ lại: tháng 7 và tháng 8 có 31 ngày. Tính xem từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9 có bao nhiêu ngày. + Từ 6 đến 31 tháng 7 […]

Viết các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, lớn đến bé

12/10/2020 09:00 35

Bài toán: Cho các số sau: 346 ; 436 ; 464 ; 453 ; 643 1) Viết các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………….. 2) Viết các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………….. Giải: 1) Các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: 346 ; […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề