Toán lớp 8

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 bằng hằng đẳng thức

26/05/2022 09:48 289

Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong chương trình Toán lớp 8 chúng ta có thể sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học ở lớp 7.

Bài tập ôn thi học kì 1 – Toán lớp 8

27/11/2021 09:00 605

Bài tập ôn thi học kì 1 môn Toán dành cho học sinh lớp 8 chuẩn bị kiểm tra HK1 gồm các bài toán cơ bản phần Đại số 8 và Hình học 8.

Giải bài toán rút gọn nâng cao lớp 8

08/08/2021 18:07 820

Bài toán: Cho x, y, z là các số dương Rút gọn $A=\dfrac{7 x^{3}+y^{3}+12 z^{3}}{2 x^{2} y+3 x y z+5 x z^{2}}$ biết $x^{3}+y^{3}+z^{3}=3 x y z$. Hướng dẫn giải: Đây là dạng toán nâng cao đòi hỏi các em phải biết áp dụng bất đẳng thức Cosi cho 3 số: Đó là: Với $a, b, […]

20 bài toán thực tế chọn lọc lớp 8

11/11/2020 11:49 1098

20 bài toán thực tế chọn lọc lớp 8 gồm: ứng dụng diện tích đa giác, ứng dụng tứ giác dành cho học sinh lớp 8 tự giải, luyện tập giải Toán.

CMR tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một số chính phương

13/10/2020 13:05 760

Bài toán: Chứng minh tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một số chính phương. Giải: Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là n , n + 1 , n + 2 , n + 3 . Khi đó ta có: Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp […]

Giải bài toán tìm giá trị lớn nhất lớp 8

02/04/2020 09:00 778

Bài toán: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $ \displaystyle \frac{{3{{x}^{2}}-4x}}{{{{{(x-1)}}^{2}}}}$ Lời giải: $ \displaystyle \frac{{3{{x}^{2}}-4x}}{{{{{(x-1)}}^{2}}}}=\frac{{3\left( {{{x}^{2}}-2x+1} \right)+2(x-1)-1}}{{{{{(x-1)}}^{2}}}}=3+\frac{2}{{x-1}}-\frac{1}{{{{{(x-1)}}^{2}}}}=4-{{\left( {\frac{1}{{x-1}}-1} \right)}^{2}}\le 4$ Dấu “=” xảy ra ⇔ $x – 1 = 1$ ⇔ $x = 2$ Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức đã cho là $4$ khi $x = 2$.

Giải bài toán tìm giá trị lớn nhất của đa thức lớp 8

15/10/2019 16:21 828

Bài toán: Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) của đa thức sau: $ A=6x-{{x}^{2}}-11$ Giải: Hướng dẫn: Đưa về hằng đẳng thức thứ hai. $ A=6x-{{x}^{2}}-11=-({{x}^{2}}-6x+9)-2$ $ \,A\,\,=-\left[ {{{{(x-3)}}^{2}}+2} \right]\le -2$ với mọi $ x$. Giá trị lớn nhất của A là -2 ⇔ $ x-3=0\Leftrightarrow x=3$

Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử lớp 8

15/10/2019 15:57 709

Bài toán: Phân tích đa thức $ {{x}^{2}}-{{y}^{2}}-x+3y-2$ thành nhân tử. Giải: Hướng dẫn: Đưa về dạng hằng đẳng thức thứ ba. $ \begin{array}{l}{{x}^{2}}-{{y}^{2}}-x+3y-2\\=({{x}^{2}}-2x+1)-({{y}^{2}}-2y+1)+(x+y-2)\\={{(x-1)}^{2}}-{{(y-1)}^{2}}+(x+y-2)\\=(x-1-y+1)(x-1+y-1)+(x+y-2)\\=(x-y)(x+y-2)+(x+y-2)\\=(x+y-2)(x-y+1)\end{array}$

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề