Toán lớp 8

Giải bài toán tìm GTLN của phân thức lớp 8

15/12/2023 09:00 449

Bài toán: Tìm GTLN của $A=\dfrac{x^2}{x^4+x^2+1}$. Giải: Trường hợp x ≠ 0 chia cả tử và mẫu của phân thức cho $x^2$.

Giải bài toán hình học lớp 8 học kì 1 nâng cao

17/12/2022 09:00 1398

Bài toán 1: Cho tam giác ABC có trung tuyến  AM, đường thẳng song song với BC cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh AM đi qua trung điểm của EF. Giải bằng kiến thức học kì 1 (hết chương 2) lớp 8. Không dùng định lý Talet và tam […]

Tính a+b biết a, b là 2 số nguyên tố thỏa mãn a^2-7b-4 = 0

10/12/2022 13:00 1244

Bài toán: Tính a + b biết a, b là 2 số nguyên tố thỏa mãn a^2 – 7b – 4 = 0. Giải:

Chứng minh không tồn tại n nguyên để n^2 + 12n + 2022 là số chính phương

10/12/2022 11:00 1277

Bài toán: Chứng minh không tồn tại n nguyên để n^2 + 12n + 2022 là số chính phương. Giải:

Tìm 3 số nguyên tố có tích bằng 5 lần tổng của 3 số đó

10/12/2022 09:00 1238

Bài toán: Tìm 3 số nguyên tố có tích bằng 5 lần tổng của 3 số đó. Giải: Cách của Bình: để tránh xét nhiều trường hợp, có thể sử dụng thêm tính chất sắp xếp biến do tính chất đối xứng của hai biến B và c! Ko mất tính tổng quát, giả sử […]

Giải bài toán hình nâng cao lớp 8

03/10/2022 09:00 1387

Hướng dẫn giải: 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 bằng hằng đẳng thức

26/05/2022 09:48 1700

Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong chương trình Toán lớp 8 chúng ta có thể sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học ở lớp 7.

Bài tập ôn thi học kì 1 – Toán lớp 8

27/11/2021 09:00 2010

Bài tập ôn thi học kì 1 môn Toán dành cho học sinh lớp 8 chuẩn bị kiểm tra HK1 gồm các bài toán cơ bản phần Đại số 8 và Hình học 8.

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề