Toán lớp 5

Giải bài toán phần trăm nâng cao lớp 5

16/11/2022 09:00 209

Bài 1: Một hộp có 3 loại bi màu đỏ, xanh, vàng tổng cộng là 120 viên. Số bi vàng chiếm 20% tổng số bi và bằng 80% bi đỏ. Tính số bi mỗi loại. Bài 2: Nước biển chứa 5% muối. Hỏi phải thêm vào 200kg nước biển bao nhiêu kg muối để được […]

Giải bài toán tích riêng thẳng cột lớp 5

29/08/2022 09:00 378

Bài toán: Khi nhân một số có 1 chữ số ở phần thập phân với 225, một bạn đặt các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng vì vậy kết quả thu được giảm đi 27765. Tìm số thập phân trong phép nhân đó. Giải: Khi đặt tích riêng thẳng cột với […]

14 bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch – Toán nâng cao lớp 5

02/08/2022 09:00 582

14 bài toán thuộc dạng toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch lớp 5 dành cho học sinh lớp 5 học lực khá giỏi tự làm ôn luyện kiến thức đã học.

Giải bài toán tính diện tích phần tô màu

09/05/2022 09:00 635

Bài toán: Biết diện tích tam giác MNO = 28 cm2, RO = 3RN; RQ = MQ. Tính tổng diện tích phần tô màu. Giải: S.MQO=S.RQO( đáy bằng nhau chung chiều cao hạ từ O). S.PQM=S.PQR (đáy bằng nhau chung chiều cao hạ từ P) S.PNR=1/3S.PRO (chung chiều cao hạ từ P đáy NR=1/3RO) Mà […]

Giải bài toán chuyển động nâng cao lớp 5

08/05/2022 09:00 773

Bài toán: Hàng ngày mẹ lái xe tới trường đón con rồi trở về nhà đúng thời gian. Hôm nay mẹ xuất phát từ nhà muộn 10 phút nhưng con lại được tan học sớm 30 phút nên tự đi về nhà trước với tốc độ 4,2 km/h, do đó mẹ đón được con và […]

Bài toán tìm các số được rút ngẫu nhiên?

22/04/2022 11:00 652

Bài toán: Các số được lập từ các số nguyên từ 9 đến 88. Có ít nhất bao nhiêu số được rút ngẫu nhiên để chắc chắn có hai số mà tích của chúng chia hết cho 15? Giải: Số các số từ 9 đến 88 là: 88-9+1=80 số Số các số chia hết cho […]

Bài toán tìm số chữ số 1, số chữ số 2

22/04/2022 09:00 646

Bài toán: Khi viết các số tự nhiên từ 1 đến 100 phải viết bao nhiêu chữ số 1, bao nhiêu chữ số 2? Giải: Xét các số 0; 1; 2;…;99. Từ 00 đến 99 có 100 số có 2 chữ số có 2 chữ số Số chữ số từ 0 đến 99 là: 2 […]

Bài toán tìm tiền bán, tiền lãi

21/04/2022 09:00 639

Bài toán: Một người bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn để mua rau về bán. Sau khi bán hết người đó thu được 165 000 đồng. Hỏi: a) Tiền bán bằng bao nhiêu tiền vốn? b) Nếu lãi 25% tiền bán thì tiền lãi thu được là bao nhiêu? Giải: a) Tỉ số % […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề