Toán lớp 10

Bài toán tìm Sin18 độ bằng nhiều cách

26/04/2019 11:44 2108

Ta có thể tính Sin 18 độ bằng nhiều cách khác nhau miễn là ra được kết quả đúng. Cách 1:  Cách 2:

Bài toán đĩa tròn lớp 10 thử thách trí thông minh

18/11/2017 18:01 2130

80% số người trả lời đưa ra kết quả sai mặc dù xác định đúng phương pháp dựa vào chu vi của đồng hồ và đĩa tròn. Đề bài đưa ra là: Cho một đĩa tròn bán kính 10 cm tiếp xúc tại điểm 12 giờ của một đồng hồ bán kính 20 cm. Đĩa […]

Bài toán về trò chơi tung đồng xu lớp 10 Mỹ

03/11/2017 11:48 2127

Bài toán về trò chơi tung đồng xu nằm trong đề thi học sinh giỏi lớp 10 của Mỹ. Hãy đưa ra đáp án trong thời gian ngắn nhất. Có 8 người ngồi quanh một chiếc bàn tròn và mỗi người có một đồng xu. Họ chơi một trò chơi. Theo đó, cả 8 người […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề