Toán lớp 10

Bài toán tìm Sin18 độ bằng nhiều cách

26/04/2019 11:44 32

Ta có thể tính Sin 18 độ bằng nhiều cách khác nhau miễn là ra được kết quả đúng. Cách 1:  Cách 2:

Bài toán đĩa tròn lớp 10 thử thách trí thông minh

18/11/2017 18:01 37

80% số người trả lời đưa ra kết quả sai mặc dù xác định đúng phương pháp dựa vào chu vi của đồng hồ và đĩa tròn. Đề bài đưa ra là: Cho một đĩa tròn bán kính 10 cm tiếp xúc tại điểm 12 giờ của một đồng hồ bán kính 20 cm. Đĩa […]

Bài toán về trò chơi tung đồng xu lớp 10 Mỹ

03/11/2017 11:48 33

Bài toán về trò chơi tung đồng xu nằm trong đề thi học sinh giỏi lớp 10 của Mỹ. Hãy đưa ra đáp án trong thời gian ngắn nhất. Có 8 người ngồi quanh một chiếc bàn tròn và mỗi người có một đồng xu. Họ chơi một trò chơi. Theo đó, cả 8 người […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề