Toán lớp 12

Bài toán tìm cực trị của hàm số có lời giải

04/12/2021 18:22 367

Ví dụ tìm cực trị của hàm số bằng 2 cách:

Bài toán khảo sát đồ thị hàm số bậc 3

01/12/2021 09:00 399

Bài toán: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : y = x3 + 3x2 – 4 Giải

Bài toán xác định nguyên hàm bằng định nghĩa

23/09/2020 15:43 363

Để xác định nguyên hàm bằng định nghĩa chúng ta thực hiện các bước: Xác định F'(x) trên (a;b) và chứng tỏ rằng F'(x) = f(x) với ∀ x ∈ (a;b). Cách làm cụ thể với từng bài toán dưới đây:

Bài toán tìm cực trị của hàm số

09/10/2017 21:59 495

Để giải quyết được các bài toán về tìm cực trị của hàm số thì các bạn cần phải nắm vững được các quy tắc dưới đây. 1. Quy tắc 1:  2. Quy tắc 2: Áp dụng cho hàm số bậc cao, hàm lượng giác 3. Một số dạng bài toán thường gặp – Dạng […]

Bài toán về tính đơn điệu của hàm số

09/10/2017 21:31 269

Với các bài toán về tính đơn điệu của hàm số các bạn cần phải nắm được lý thuyết bao gồm các định nghĩa, định lý về hàm số đồng biến, nghịch biến. Ngoài ra, việc giải các bài tập về tính đơn điệu cũng là cần thiết. 1. Kiến thức cần ghi nhớ: 2. Ví […]

Bài toán khảo sát hàm số nhất biến

03/10/2017 16:15 531

Hàm số nhất biến là hàm số có dạng y = (ax+b)/(cx+d) với điều kiện tử và mẫu không có nghiệm chung. Chúng ta cùng đi khảo sát hàm số có dạng này. Xét ví dụ: Khảo sát hàm số $ \displaystyle y=\frac{-x+2}{x+1}$ Giải:

Bài toán khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c

03/10/2017 16:07 364

Ở bài viết này chúng ta sẽ đi khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c qua ví dụ minh họa ngay dưới đây. Ví dụ: Khảo sát hàm số y = x4 – 2x2 – 3. Giải: Bốn dạng đồ thị của hàm số trùng phương:  

Bài toán khảo sát hàm số bậc 3

01/10/2017 16:25 501

Hàm số bậc 3 là hàm số có dạng y = ax3+bx2+cx+d. Baitoan.com sẽ hướng dẫn các bạn khảo sát hàm số bậc 3 qua ví dụ dưới đây. Ví dụ 1: Khảo sát hàm số y = x3 + 3x2 – 4 *Chú ý: 4 dạng đồ thị của hàm số bậc ba

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề