Bài toán nối số và chữ lớp 2

10

Với 2 bài toán nối số và chữ dành cho học sinh lớp 2 dưới đây, các thầy cô và phụ huynh có thể đưa cho các em làm bài tập.

Bài 1: Nối (theo mẫu)

Bài toán nối số và chữ lớp 2

Bài 2: Phân tích số thành các chục và đơn vị (theo mẫu)

Bài toán nối số và chữ lớp 2-1

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here