Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán tìm số kẹo nâng cao lớp 2

Bài toán: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?

Giải:

Lan có số cái kẹo là: 11 cái kẹo (số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau)

Lan cho Hoa số kẹo là: 10 cái kẹo (số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số)

Lan còn số cái kẹo là: 11 – 10 = 1 (cái kẹo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán