Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán viết các số có hiệu, có tổng – Toán nâng cao lớp 2

Bài toán:
1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số là 2:

Các số đó là: 13, 24, 35, 57, 79, 97, 75, 53, 42, 31, 20

2, Viết các số có hai chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số bằng 8:

Các số đó là: 17, 26, 35, 53, 62, 71, 80

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán