Bài tập: Trên biển tàu thuyền đi lại tấp nập. Em hãy chỉ ra những chiếc thuyền dưới đây theo thứ tự từ lớn đến nhỏ rồi lần lượt điền số 1, 2, 3, 4 vào ô vuông.

Bài tập so sánh độ lớn nhỏ của 4 đồ vật trở lên

Bài 1: Bao gạo và bao đường cân nặng 86 kg . Bao gạo cân nặng 42 kg . Hỏi bao nào nặng hơn và nặng hơn bao kia bao nhiêu kg?

Bài 2: Một thùng nước mắm có 36 lít. Sau khi rót ra bán thùng còn lại 12 lít . Hỏi số mắm đã bán được và số mắm còn lại trong thùng số mắm nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

Giải:

Bài 1:

Bao đường nặng số kg là: 86 – 42 = 44 (kg)

Bao đường nặng hơn bao gạo số kg là: 44 – 42 = 2 (kg)

Bài 2:

Số nước nắm đã bán là: 36 – 12 = 24 (lít)

Số nước mắm đã bán nhiều hơn số nước mắm còn lại là:

24 -12 = 12 (lít)

1. So sánh các phân số

a. $ \displaystyle \frac{2019}{2018}$ và $ \displaystyle \frac{201820182018\times 202020202020}{201920192019\times 201920192019}$

b. $ \displaystyle \frac{1313\times 212212212}{2142\times 13013013}$ và $ \displaystyle \frac{25+7\times 2018}{10090}$

2. Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần

$ \displaystyle \frac{26}{15};\frac{215}{253};\frac{43}{51};\frac{2018}{2019};\frac{123456789}{12345678};\frac{53}{12}$

Hướng dẫn giải:

Giải bài toán so sánh, sắp xếp thứ tự các phân số-1

Giải bài toán so sánh, sắp xếp thứ tự các phân số-2

Đó là: hình bông hoa, hình trái na và hình cây kem.

Chú ý: khi so sánh thầy cô, bố mẹ cần nói cụ thể cho bé hiểu. Ví dụ 1 bông hoa ít hơn 2 bông hoa, 2 bông hoa nhiều hơn 1 bông hoa. Từ đó nói 2 lớn hơn 1.

Bài toán so sánh nhiều hơn cho trẻ 5 tuổi