Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán nâng cao – Toán lớp 5

Bài toán: Một phép nhân có tích bằng 4228 nếu thêm vào thừa số thứ hai 3 đơn vị thì tích mới bằng 6040 tìm thừa số thứ nhất của phép nhân.

Giải:

Tích mới hơn tích cũ là: 6040 – 4228 = 1812

Thừa số thứ nhất là: 1812 : 3 = 604

Thừa số thứ hai là: 4228 : 604 = 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán