Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Quả bóng có giá tiền bao nhiêu?

Có bốn bạn A, B, C, D góp tiền đi mua quả bóng đá

Bạn A bỏ 1/3 số tiền quả bóng

Bạn B bỏ bằng 1/3 số tiền của 3 bạn A, C, D Bạn C bỏ bằng 1/5 số tiền của 3 bạn A, B, D Bạn D bỏ 15000 ngàn đồng số tiền quả bóng.

Đố các bạn biết với dữ kiện như trên thì quả bóng có giá tiền bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán