Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Theo bạn bậc thang thứ bao nhiêu bị hỏng?

Một cầu thang có 13 bậc, trong đó có 1 bậc bị hỏng. Người thứ nhất bước lên bậc thứ nhất rồi cứ thế nhảy 2 bậc một cho đến đỉnh cầu thang. Người thứ hai cứ bước lên 3 bậc thang thì lui về 1 bậc, rồi lại tiếp ba bậc, lui 1 bậc cho đến khi lên tới đỉnh. Vậy theo bạn bậc thang thứ bao nhiêu bị hỏng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán