Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tăng năng suất lao động giảm thời gian hoàn thành công việc

Nội dung bài toán như sau: Năng suất lao động tăng 60% thì thời gian hoàn thành giảm bao nhiêu %?

Lời giải:

Cùng công việc nên năng suất tỉ lệ nghịch với thời gian.
Năng suất sau khi tăng là

100% + 60% = 160%

Thời gian cần hoàn thành công việc với 160% năng suất là

100/160 = 5/8= 62,5%

Vậy Năng suất tăng 60% thì Thời gian phải giảm đi

100%-62,5%= 37,5%

Đáp số: 37,5%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán